Všechny fotografie a texty na www.petruska.cz jsou vlastnictvím Pavla Petrušky. Fotografie jsou zde prezentovány pouze pro prohlížení webovým prohlížečem. Žádný z těchto obrázků nesmí být reprodukován, stáhnut, uchováván, kopírován, nesmí ho být použito v žádné formě bez předchozího výslovného, písemného souhlasu Pavla Petrušky. Neautorizované použití nebo zhotovení duplikátu jsou zakázány zákony (zákony USA a mezinárodními) a byly by postihnutelné. Žádný z uveřejněných snímků není veřejným vlastnictvím. Použití některého snímku jako základu pro jinou ilustraci nebo grafiku, včetně fotografií, je porušením ochranného práva a intelektuálního vlastnického práva.

All photographs and text on www.petruska.cz is copyright © by Pavel Petruška. The photos are presented here for web browser viewing only. Each and every image throughout this site may not be reproduced, downloaded, stored, copied, manipulated, altered or used in any form without Pavel Petruška's prior expressed, written permission. Any unauthorized usage or duplication is prohibited by United States and International copyright laws and will be fully prosecuted. No images presented here are in the Public Domain. Using any image as the base for another illustration or graphic content, including photography, is a violation of copyright and intellectual property laws.